Ankomst Leopard 2A7 på dragonkasernen - Hærens Medie Galleri